องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  
  พ่นหมอกควัน 65
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการพ่นหมอกควัน ทั้ง 16 หมู่บ้า...

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
      

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ลด90%
วิธีคิดคำนวนภาษีป้าย ปี 2564
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560