องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 

 
  ฺBig Cleaning Day อบต.บ้านไร่
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดทำกิจกรรมทำความสะอาด ฺBig Cleaning Day  

  โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ่งเป...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จัดกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ  โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ...

  ขอเชิญครัวเรือนร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทางโด...
      

ขอเชิญครัวเรือนร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม่ เพื่อทำปุ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เปิดแล้วงานเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2560 และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
inside ปรองดอง 3 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560