องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารขยะเปียกในครัวเรือน


 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำร่องอบรมการคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  โดยเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

2019-09-16
2019-09-13
2019-09-12
2019-09-11
2019-08-29
2019-08-22
2019-08-15
2019-08-12
2019-08-07
2019-08-07