องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารขยะเปียกในครัวเรือน


 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำร่องอบรมการคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  โดยเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

2020-01-30
2019-12-20
2019-12-05
2019-11-28
2019-11-21
2019-11-11
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-25
2019-09-16