วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมปูนแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนหน้ากระจกรถยนต์ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บพ.2685 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กค 1589 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อมาใช้ในแผนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อมาใช้ราชการในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่าย หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๓๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๓๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง