วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.เทพสถิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อดอกไม้เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านไร่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการตามนโยบายของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับ โครงการตามนโยบายของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อดอกไม้สดประดับตกแต่งสถานที่ โครงการตามนโยบายของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อกรอบรูป โครงการตามนโยบายของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
เช่าผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ โครงการตามนโยบายของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่้อมาใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง