วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำท่าบน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ (ซอย ๑) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกฝาย (บ้านสวนสวรรค์) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองคลองตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อสารส้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายดงอ้ายดำ-วังพะเนา) หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นเขาน้อย-วังอ้ายคง) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทงประจำตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมติดตั้งไฟประดับในงานวันลอยกระทง ของ อบต.บ้านไร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีในงานวันลอยกระทงของ อบต.บ้านไร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง