วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมา นางสาวพรมณี มารมูล เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกฝายยน้ำมุด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมา นายเขมราฐ ประทุมมาศ เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมา นางสาวเกศรินทร์ คงโคกแฝก เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน เส้นที่ ๑ (เส้นไร่นายสุวรรณ-ไร่นางคำสอน) เส้นที่ ๒ (เส้นบ้านผู้ช่วยแมว-ป่าชุมชน) ?หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกไร่สุริยันต์ฟาร์ม-ไร่ลุงนึก) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมทำเปลี่ยนแผ่นครัชและลูกปืนครัช รถยนต์อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บพ 2684 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นหินดาดแพะ) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง