วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บพ 2685 ขัยภูมิ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ จำนน 5 กล่อง เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมทำและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นยุง จำนวน 4 เครื่อง เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องยนต์และเปลี่ยนอะไล่รถยนต์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต.6228 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำตัวอักษร เพื่อใช้ตกแต่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทาสีวาดรูปดอกกระเจียวและเขียนอักษร เพื่อตกแต่งสถานที่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง