วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่จำเป็น แฟ้มบรรจุเอกสาร ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อมาใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกฝายตาขาน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองลำปอแดง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นดาวเรืองเพื่อใช้ประดับในโครงการสนับสนุนดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิืนทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง