วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเวทีสำเร็จรูปและบันไดสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณณฑ์สำนักงานประเภทโพเดียมหรือแท่นบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ใข้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง คือล้อวัดระยะทางชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง