วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมา นายวรพจน์ วงษ์เทวัญ เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกคลอง คลองตาล่อน (บ้านวังตาเทพ) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหลังสวน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านเทพพนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นบ้านดินเก่า) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมามหรสพ เครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง