องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 2564[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 101]
 
  ช่องทางชำระเงิน Scan QR – Code หรือ Scan Barcode ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 572]
 
  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 321]
 
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2564[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 78]
 
  รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 55]
 
  อบต.บ้านไร่ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 227]
 
  จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประ...[วันที่ 2021-01-31][ผู้อ่าน 202]
 
  จดหมายข่าว ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 % ประจำ...[วันที่ 2021-01-31][ผู้อ่าน 227]
 
  งดเผาในที่โล่ง 2564[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 66]
 
  ออกสำรวจป้ายภาษี ประจำปี 2564[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 225]
 
  กิจกรรมวันปิยมหาราช2563[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 411]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 321]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8