องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงปร...
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567... [ 5 มี.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ... [ 19 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567... [ 6 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560