องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  พ่นหมมอกควันกำจัดยุงลาย 2566
  ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 2566

รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2566... [ 14 พ.ย. 2566 ]
.......................................................................................................................
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566... [ 25 ต.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)... [ 6 ต.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4... [ 5 ต.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560