องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงปร...
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567... [ 3 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2... [ 9 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)... [ 9 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567... [ 4 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560