องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...
  อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงปร...

รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567... [ 6 มิ.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567... [ 3 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560