องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
  โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทส...

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น... [ 5 ก.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567)... [ 3 ก.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3... [ 3 ก.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567... [ 6 มิ.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560