องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
 
กฏหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
 
อัตราภาษีป้าย
 
ควรรู้ ภาษีป้าย ประเภทป้าย ต้องรู้ก่อนทำป้าย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ลด90%
 
วิธีคิดคำนวนภาษีป้าย ปี 2564
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 อัพเดทล่าสุด ลด 90% สิ่งที่ต้องรู้ก่อน + พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 สรุปจบในคลิปเดียว
 
ได้รับจดหมายภาษีแจ้งภาษีที่ดิน (บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) แล้วต้องทำยังไง?
 
มารู้จักกับภาษีโรงเรือนกันเถอะ!!!!
 
ประเภทของป้ายและการเสียภาษีประจำปี
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ภาษีป้ายปี62
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
 
เปลี่ยนขยะธรรมดาให้เป็นสิ่งมีค่า ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเรา มาร่วมกันคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R ไปกับเพลง 3 อาร์สา กัน
 
เปิดแล้วงานเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2560 และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 
inside ปรองดอง 3 นาที