องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]6
2 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม [ 2 พ.ย. 2566 ]12
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]25
4 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) [ 6 ต.ค. 2566 ]28
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2566 ]28
6 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]34
7 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]21
8 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
9 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]14
10 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]26
11 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]1
12 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2566 ]27
13 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]26
14 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]24
15 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2566 - มิ.ย. 2566) [ 18 ก.ค. 2566 ]28
16 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]29
17 สรุปผลการจัดซื้ิอจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]33
18 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [ 3 ก.ค. 2566 ]22
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2566 ]20
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-01๘ สายทางหมู่บ้านหลังสวน -เชื่อมยางเกาะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหลังสวน ตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15