องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ประจำเดือน มกราคม [ 1 ก.พ. 2567 ]3
3 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 [ 1 ก.พ. 2567 ]3
4 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 [ 1 ก.พ. 2567 ]4
5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT [ 19 ม.ค. 2567 ]16
6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT [ 19 ม.ค. 2567 ]13
7 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) [ 11 ม.ค. 2567 ]10
8 การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ [ 9 ม.ค. 2567 ]20
9 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย [ 9 ม.ค. 2567 ]12
10 การขอร่อนแร่ [ 9 ม.ค. 2567 ]7
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 9 ม.ค. 2567 ]2
12 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]7
13 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]11
14 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เดือน ตุลาคม 2566 - เดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
15 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]14
16 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]19
17 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
18 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]18
19 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม [ 2 พ.ย. 2566 ]35
20 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16