องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง