องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) [ 28 ก.ย. 2564 ]78
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) [ 28 ก.ย. 2564 ]79
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดที่ ๑) [ 5 เม.ย. 2564 ]80
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวดที่ ๓) [ 2 ต.ค. 2563 ]74
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) [ 28 ก.ย. 2563 ]76
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) [ 2 ก.ค. 2563 ]121
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวดที่ ๑) [ 1 เม.ย. 2563 ]85
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) [ 27 ก.ย. 2562 ]122