องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]41
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2554 [ 10 ม.ค. 2566 ]29
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2561 [ 2 มี.ค. 2565 ]87
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2562 [ 2 มี.ค. 2565 ]87
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน 2558 [ 1 มี.ค. 2565 ]88
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 [ 1 มี.ค. 2565 ]130
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ2544 [ 1 มี.ค. 2565 ]140
8 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ2562 [ 1 มี.ค. 2565 ]122
9 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2560 [ 1 มี.ค. 2565 ]131
10 ฟระราชบัญญัติงานบริหารงานบุคคล 2542 [ 3 ก.พ. 2565 ]91
11 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]99
12 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]117
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]142
14 ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท [ 4 ม.ค. 2565 ]78
15 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]87
16 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำลงตำแหน่งสายบริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]86