องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น [ 15 ก.พ. 2567 ]0
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]49
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2554 [ 10 ม.ค. 2566 ]38
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2561 [ 2 มี.ค. 2565 ]93
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2562 [ 2 มี.ค. 2565 ]94
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน 2558 [ 1 มี.ค. 2565 ]96
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 [ 1 มี.ค. 2565 ]135
8 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ2544 [ 1 มี.ค. 2565 ]148
9 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ2562 [ 1 มี.ค. 2565 ]132
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2560 [ 1 มี.ค. 2565 ]138
11 ฟระราชบัญญัติงานบริหารงานบุคคล 2542 [ 3 ก.พ. 2565 ]97
12 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]107
13 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]123
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]150
15 ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท [ 4 ม.ค. 2565 ]86
16 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]94
17 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำลงตำแหน่งสายบริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]93