องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 12 2562 [ 12 มี.ค. 2567 ]11
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บ้านไร่ ปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]53
3 1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2565 ]48
4 2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2565 ]45
5 3.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2565 ]47
6 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]40