องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หมู่บ้านเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง