องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชย 1318/3751 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วารสารดำรงราชานุภาพฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสาการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]47
2 ที่ ชย 1318/241 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง กลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบบ Smart Management System (SEMs) (กองสาธารณสุข) [ 21 ม.ค. 2565 ]119
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 22 ก.ค. 2564 ]207
4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบล [ 22 ก.ค. 2564 ]109
5 แต่งตั้งอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]110