องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
หมู่ 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์  / โทรสาร   0-4405-6138 , 044-056139

กองสวัสดิการสังคม,ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 044-056100
E- mail: admin@tambonbanrai.go.th
 
Web Site : WWW.TAMBONBANRAI.GO.TH