องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอรับบริการทางสังคม (ค่าเดินทาง) ของผู้ป่วยยากไร้ [ 2 มิ.ย. 2565 ]107
2 แบบขอใช้สถานที่ราชการ [ 26 พ.ค. 2565 ]114
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 พ.ค. 2565 ]107
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 24 พ.ค. 2565 ]103
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 24 พ.ค. 2565 ]119
6 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. [ 27 ส.ค. 2564 ]37