องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]22
2 รายงานติดตามและประเมินผลประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]28
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]78
4 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]68
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]92
6 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]81
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2563 ]81
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]126
9 การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาเสนอราคา [ 28 ก.พ. 2563 ]84
10 รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.พ. 2563 ]123
11 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]73
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]86
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) [ 9 ก.ค. 2562 ]77
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) [ 16 ม.ค. 2562 ]76
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 6 พ.ย. 2561 ]71
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 6 พ.ย. 2561 ]72