องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]20
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]21
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]21
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]20
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]18
6 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]23
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]65
8 รายงานการปรุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]63
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564) [ 12 พ.ค. 2564 ]61
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]67
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]82
12 สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]76
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]75
14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทื่ 1/2563 [ 25 ก.ค. 2563 ]79
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]122
16 สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดปี พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]74