องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]29
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 27 ก.พ. 2565 ]89
3 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 15 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]84
4 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 14 2563 [ 7 ม.ค. 2565 ]83
5 มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น2562 [ 7 ม.ค. 2565 ]83
6 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 12 2562 [ 6 ม.ค. 2565 ]84
7 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 13 2563 [ 6 ม.ค. 2565 ]72
8 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 10 2558 [ 5 ม.ค. 2565 ]78
9 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 11 2560 [ 5 ม.ค. 2565 ]72
10 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 9 2558 [ 4 ม.ค. 2565 ]71
11 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 2558 [ 3 ม.ค. 2565 ]73
12 ฟระราชบัญญัติงานบริหารงานบุคคล 2542 [ 15 ธ.ค. 2564 ]72
13 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2544 [ 2 ธ.ค. 2564 ]67
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2564 ]74