องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]15
2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]19
3 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]28
4 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 ต.ค. 2565 ]31
5 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]55
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]52
7 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 19 ก.ค. 2565 ]72
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 9 ก.พ. 2565 ]88
9 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]94
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]94