องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]53
2 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]80
3 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]79
4 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]76
5 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]79
6 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]77
7 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]77
8 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอยหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]69
9 การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฎิบัติราชการแทนนายก2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]68
10 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2565 ]84
11 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 12 เม.ย. 2565 ]70
12 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 11 เม.ย. 2565 ]68
13 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]65
14 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 11 เม.ย. 2565 ]72
15 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 เม.ย. 2565 ]70
16 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 11 เม.ย. 2565 ]71
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]86
18 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอยหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]67
19 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]73
20 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]67
 
หน้า 1|2