องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองช่าง

 
นายไพลร็อต  มาด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ
 -ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถขุดตัก
   
นายประยูร  ชำนาญ
นางสาวแพรดาว  แก้วสน -ว่าง-
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขุดตัก
 

-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
-ว่าง- -ว่าง-
พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานทั่วไป