องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2566 - ก.ย. 2566) [ 6 ต.ค. 2566 ]18
2 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]78
3 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]83
4 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563) [ 25 ม.ค. 2564 ]93
5 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กค. 2563 - กย. 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]114
6 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]92
7 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]93
8 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562) [ 3 ม.ค. 2563 ]96