องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง