องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง