องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง