องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2567 ]1
2 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 4 เม.ย. 2566 ]18
3 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 24 มี.ค. 2566 ]24
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา [ 14 ก.พ. 2566 ]30
5 คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานธุรการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]73
6 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 10 มี.ค. 2565 ]78
7 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มี.ค. 2565 ]84
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 29 เม.ย. 2564 ]76