องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]62
2 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]60
3 หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]56
4 รายงานการปรุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]64
5 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]58
6 หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) [ 9 ก.พ. 2564 ]57
7 เรียกประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564) [ 25 ม.ค. 2564 ]61
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]80
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]78
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]77
11 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ [ 4 ก.พ. 2563 ]79
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]81