องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2566 ]15
2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 12 ต.ค. 2564 ]73
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2564 ]135
4 โครงสร้างส่วนแบ่งราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]91
5 ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท [ 1 มี.ค. 2564 ]92
6 รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]80
7 จรรยาบรรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2564 ]80
8 ประกาศเจตนารมณฺ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 4 ม.ค. 2564 ]82
9 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู [ 29 ต.ค. 2563 ]75
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]81
11 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 29 ต.ค. 2563 ]72
12 ประกาศ เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 2 ก.ย. 2563 ]81
13 ประกาศกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 3 ต.ค. 2560 ]75