องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเทพพนา
สถานที่ตั้ง : หมู่ 10 บ้านเทพพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม :
โทร :044-829086,01-2124198

กลุ่มแม่บ้านบ้านไร่
สถานที่ตั้ง : 266 หมู่ 1 บ้านบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางประยงค์ ขวัญเมือง
โทร :044-859212

กลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านลำปอแดง
สถานที่ตั้ง : 37 หมู่ที่ 13 บ้านลำปอแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณฝอย ทองรักษ์
โทร :0 4489 0018 , 0 7964 6637

ศิลปประดิษฐ์บ้านไร่
สถานที่ตั้ง : 96 หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณภิรมย์พร พานสละ
โทร :0 7910 2401 , 0 9817 4858

สหกรณ์การเกษตรกลุ่มสตรีบ้านเทพพนา
สถานที่ตั้ง : 63 หมู่10 บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางแถว เพ็ชรสุข
โทร :01 3935912
e-mail :
 
 


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม