องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  แยกก่อนทิ้ง[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 37]
 
   1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2018-12-18][ผู้อ่าน 46]
 
  ฺBig Cleaning Day อบต.บ้านไร่[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ่งเป...[วันที่ 2018-08-22][ผู้อ่าน 122]
 
  ขอเชิญครัวเรือนร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทางโด...[วันที่ 2018-07-02][ผู้อ่าน 141]
 
  การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2018-06-14][ผู้อ่าน 111]
 
  กิจกรรมตำบลสีเขียว[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ[วันที่ 2017-08-15][ผู้อ่าน 184]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 194]
 
  กิจกรรมรณรงค์ด้านการทุจริต[วันที่ 2017-08-09][ผู้อ่าน 193]
 
  ปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกร...[วันที่ 2017-07-27][ผู้อ่าน 289]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2017-01-09][ผู้อ่าน 100]