องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  กิจกรรมวันปิยมหาราช2563[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 54]
 
  12สิงหาคม2563[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ป...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 74]
 
  ประชุมหาลือแนวทางป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 64]
 
  อบต.บ้านไร่ออกสำรวจป้ายพร้อมเก็บภาษีป้ายประจำปี 25...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 [วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมแจกเจลแฮลกอฮอร์ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านไร...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-04-28][ผู้อ่าน 91]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค -19 [วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 140]
 
  ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี2563[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 134]
 

หน้า 1|2|3|4|5