องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 5]
 
  ขุดวางท่อระบบน้ำปะปา[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 7]
 
  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบนถนน ในบ้านวังอ้ายคง ...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 31]
 
  ออกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 จำนว...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสร้างฝายมีชีวิต [วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 6]
 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจ...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 130]
 
  ช่องทางชำระเงิน Scan QR – Code หรือ Scan Barcode ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 359]
 
  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 169]
 
  อบต.บ้านไร่ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 139]
 
  จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประ...[วันที่ 2021-01-31][ผู้อ่าน 126]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6