องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]10
2 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]9
3 ประชาสัมพันธ์ การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]11
4 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]11
5 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]10
6 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน [ 2 พ.ค. 2565 ]6
7 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]5
8 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]5
9 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม [ 1 เม.ย. 2565 ]5
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]5
11 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]6
12 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]5
13 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]5
14 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 9 ก.พ. 2565 ]6
15 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]5
16 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม [ 1 ก.พ. 2565 ]5
17 อัตตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]5
18 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]5
19 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 5 ม.ค. 2565 ]5
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) [ 4 ม.ค. 2565 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10