องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 2 ส.ค. 2562 ]64
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]63
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]66
4 กิจกรรมความสุขพ่อ สู่แผ่นดิน [ 26 ก.พ. 2562 ]70
5 ข่าวสารโรคพิษุนัขบ้า [ 7 ก.ย. 2561 ]103
6 รับบริจาคมือถือเก่า [ 11 มิ.ย. 2561 ]55
7 อบต.บ้านไร่ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 5 มิ.ย. 2561 ]65
8 การสร้างวินัยในชุมชน มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยังยืน [ 4 มิ.ย. 2561 ]70
9 ขอเชิญทุกครัวเรือนร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้ เพื่อทำปุ๋หมัก [ 3 เม.ย. 2561 ]76
10 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะโดยหลัก3R [ 6 มี.ค. 2561 ]69