องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2566 ]3
2 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]4
3 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
4 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]3
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) [ 3 ม.ค. 2566 ]3
6 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
7 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]7
8 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   [ 2 ธ.ค. 2565 ]4
9 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
10 ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]4
11 ภาษีป้าย2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]26
12 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]27
13 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]29
14 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 ต.ค. 2565 ]3
15 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]41
16 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]50
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]43
18 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]47
19 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน [ 3 ต.ค. 2565 ]48
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12