องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]12
2 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 27 ม.ค. 2564 ]18
3 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]33
4 วิธีการคำนวนค่าภาษีป้ายตามอัตราภาษีป้าย(ใหม่)2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]32
5 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]48
6 ภาษีป้ายอัตราใหม่2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]182
7 แจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 10 ธ.ค. 2563 ]36
8 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]94
9 ประกาศแจ้งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 30 กันยายน 2563 นีั้ [ 1 ก.ย. 2563 ]97
10 แจ้งกำหนดการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออก [ 22 ก.ค. 2563 ]75
11 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]90
12 ข่าวสาร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]74
13 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]62
14 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]66
15 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]62
16 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]63
17 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]63
18 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]61
19 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]61
20 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2563 ]64
 
หน้า 1|2|3|4