องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 



 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
      
  ขุดวางท่อระบบน้ำปะปา
      

ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดวางท่อระบบน้ำปะปา หมู่ 13  เพื่อให้บริการน้ำปะปาให้แก่ปร...

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ลด90%
วิธีคิดคำนวนภาษีป้าย ปี 2564
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560