องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
 
  โครงการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย ประจำปี 2562
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม ออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือด...

  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...
      

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี 256...

 
เปิดแล้วงานเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2560 และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
inside ปรองดอง 3 นาที