องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 

 
  แยกก่อนทิ้ง
      

วันที่ 9 มกราคม  2562  องค์การบริหารส่วตำบลบ้านไร่ ได้ออกรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการักษาสิ...

   1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
      

วันที่ 18 ธันวาคม  2561  นายกกรานต์  เขตจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน...

  ฺBig Cleaning Day อบต.บ้านไร่
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดทำกิจกรรมทำความสะอาด ฺBig Cleaning Day  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เปิดแล้วงานเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2560 และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
inside ปรองดอง 3 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560