องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
 
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562
      
  พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็...
      

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น. นาย กรานต์  เขตจันทึก นายกองค์การบริหารส่ว...

 
เปิดแล้วงานเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2560 และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
inside ปรองดอง 3 นาที