องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
 
  โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ป...
      
  ประชุมหาลือแนวทางป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563
      
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 สรุปจบในคลิปเดียว
ได้รับจดหมายภาษีแจ้งภาษีที่ดิน (บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) แล้วต้องทำยังไง?