องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]49
2 1.1 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มิ.ย. 2565 ]55
3 1.2 วงจรการจัดการความรู้ (KM)ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน [ 7 มิ.ย. 2565 ]50
4 1.3 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มิ.ย. 2565 ]52
5 1.4 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มิ.ย. 2565 ]50
6 1.5 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มิ.ย. 2565 ]79
7 1.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มิ.ย. 2565 ]79
8 1.7 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มิ.ย. 2565 ]54
9 2.1 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) [ 7 มิ.ย. 2565 ]56
10 2.2 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 7 มิ.ย. 2565 ]53
11 2.3 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ [ 7 มิ.ย. 2565 ]53
12 2.4 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย [ 7 มิ.ย. 2565 ]50