องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]31
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]32
3 รายงานการปรุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]30
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564) [ 12 พ.ค. 2564 ]31
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]40
6 สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]38
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]40
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทื่ 1/2563 [ 25 ก.ค. 2563 ]41
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]60
10 สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดปี พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]38