องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 12 ต.ค. 2564 ]20
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2564 ]79
3 โครงสร้างส่วนแบ่งราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]33
4 ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท [ 1 มี.ค. 2564 ]33
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]32
6 จรรยาบรรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2564 ]30
7 ประกาศเจตนารมณฺ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 4 ม.ค. 2564 ]28
8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู [ 29 ต.ค. 2563 ]29
9 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]29
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 29 ต.ค. 2563 ]26
11 ประกาศ เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 2 ก.ย. 2563 ]30
12 ประกาศกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 3 ต.ค. 2560 ]27