องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองช่าง

 
นายไพลร็อต  มาด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
นายอาทิตย์  แก้วประเสริฐ -ว่าง-  นายทวีชัย  สร้อยกลาง
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขุดตัก คนงานทั่วไป
     
นางสาวแพรดาว  แก้วสน  นายอาทิตย์  ชิตขุนทด  
คนงานทั่วไป  จ้างเหมาบริการ