องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]1
2 รายงานการปรุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]1
3 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]1
4 เรียกประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564) [ 25 ม.ค. 2564 ]1
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]3
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]4
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]3
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ [ 4 ก.พ. 2563 ]3
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]3