องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายกรานต์  เขตจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายจุฬาภรณ์  เพ็ญแข นายอำนาจ  กุมขุนทด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกฤษณพงษ์  กำเนิดกาญจน์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล