องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2565 ]4
2 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 12 เม.ย. 2565 ]0
3 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 11 เม.ย. 2565 ]0
4 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]0
5 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 11 เม.ย. 2565 ]0
6 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 เม.ย. 2565 ]0
7 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 11 เม.ย. 2565 ]0
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]4
9 แผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 25 มี.ค. 2564 ]4
10 รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 12 มี.ค. 2564 ]4
11 ประกาศใช้แผน2564-2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]4
12 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 พ.ค. 2563 ]3
13 มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ม.ค. 2563 ]3
14 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 19 ธ.ค. 2562 ]3