องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]50
2 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]49
3 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]47
4 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]49
5 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]47
6 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]44
7 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอยหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]40
8 การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฎิบัติราชการแทนนายก2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]41
9 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2565 ]56
10 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 12 เม.ย. 2565 ]43
11 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 11 เม.ย. 2565 ]43
12 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]40
13 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 11 เม.ย. 2565 ]46
14 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 เม.ย. 2565 ]42
15 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 11 เม.ย. 2565 ]42
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]53
17 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอยหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]38
18 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]41
19 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]40
20 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]40
 
หน้า 1|2