องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]21
2 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]21
3 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]21
4 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]21
5 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]20
6 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]20
7 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอยหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]19
8 การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฎิบัติราชการแทนนายก2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]18
9 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2565 ]31
10 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 12 เม.ย. 2565 ]20
11 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 11 เม.ย. 2565 ]20
12 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]20
13 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 11 เม.ย. 2565 ]23
14 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 เม.ย. 2565 ]20
15 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 11 เม.ย. 2565 ]21
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]31
17 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอยหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]18
18 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]19
19 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]19
20 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2