องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2561 [ 2 มี.ค. 2565 ]33
2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2562 [ 2 มี.ค. 2565 ]32
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน 2558 [ 1 มี.ค. 2565 ]31
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 [ 1 มี.ค. 2565 ]40
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ2544 [ 1 มี.ค. 2565 ]46
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ2562 [ 1 มี.ค. 2565 ]38
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2560 [ 1 มี.ค. 2565 ]40
8 ฟระราชบัญญัติงานบริหารงานบุคคล 2542 [ 3 ก.พ. 2565 ]32
9 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]38
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]35
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]42
12 ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท [ 4 ม.ค. 2565 ]23
13 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]30
14 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำลงตำแหน่งสายบริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]28