องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]4
2 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]1
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]3
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]4
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2563 ]3
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]3
7 การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาเสนอราคา [ 28 ก.พ. 2563 ]3
8 รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.พ. 2563 ]3
9 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]3
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]4
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) [ 9 ก.ค. 2562 ]3
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) [ 16 ม.ค. 2562 ]3
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 6 พ.ย. 2561 ]3
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 6 พ.ย. 2561 ]3