องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]3
2 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]3
3 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]3
4 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]3
5 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]3
6 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]4
7 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]3
8 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]4
9 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]3
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]4
11 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]3
12 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]3
13 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]3
14 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]3
15 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]4
16 รายงานสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]4
17 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]5
18 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]3
19 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]3
20 รายงานแก้ไขเพิ่มเติมงบสิ้นปีงบประมาณ 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2