องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.บ้านไร่ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน เกษตรกรรรม

ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านไร่

โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ    เอกสารประกอบ อบต.บ้านไร่ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ